Technický dozor investora

Stavby kontrolujeme důsledně ve všech fázích výstavby.

V rámci výkonu technického dozoru investora, provádíme kontroly vždy, kdy jsou nutné a žádoucí. U nás se nesetkáte s terminologií občasný nebo trvalý dozor.

Při vlastním výkonu důsledně kontrolujeme všechna smluvní ujednání, zejména pak časový a finanční plán výstavby. Při kontrolách stavby v rámci pravidelných kontrolních dnů, jejichž průběh řídíme, a namátkových kontrol, dbáme na dodržování technologických postupů, všech platných norem a souvisejících předpisů, maximální kvalitu výsledného díla a v neposlední řadě na dodržování všech předpisů souvisejících s bezpečností práce při výstavbě. Kontrolujeme každou instalaci, která je v dalším pracovním postupu zakryta. Pořízení fotodokumentace dokladující provedení kontroly je samozřejmostí. Pro naše klienty pořizujeme záznam z průběhu realizace výstavby jak statický, tak dynamický s použitím DRONU s rozlišením kamery 4K. Více o práci DRONEM

V průběhu realizace stavby vyvíjíme aktivity vedoucí k zefektivnění technologických postupů za účelem časové a finanční optimalizace celého stavebního projektu, avšak vždy při zachování prvotřídní kvality realizovaného díla ve všech jeho částech.

Pro naše zákazníky zajišťujeme vždy nejvyšší kvalitu.

  • Technický Dozor Investora

  • Project management

  • Optimalizace nákladů

  • Diagnostika a posouzení staveb

  • Technický Dozor Investora

  • Project management

  • Optimalizace nákladů

  • Diagnostika a posouzení staveb

další reference

Kontaktní údaje

I.R.V.
V Hůrkách 2144/3
158 00 Praha 5
IČ: 75513081

Michal Musil
+420 608 780 760
info@irv.cz