Řízení stavebních a developerských projektů

Zastupujeme investory na profesionální a reprezentativní úrovni.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní řízení jejich investičních záměrů, což je naší hlavní činností, se kterou máme dlouholeté zkušenosti.

Co tato činnost našim klientům přináší a jak probíhá?

Stavebního či developerského projektu se ujmeme na samém počátku, tedy od záměru klienta projekt realizovat. Následně s klientem projednáme jeho představy o projektu ve všech klíčových částech. Dále již celý projekt řídíme za klienta, kterého zastupujeme.

Vybereme vhodný projekční ateliér, jehož činnosti od počátku koordinujeme a kontrolujeme na pravidelných schůzkách, kde již investiční záměr optimalizujeme. Hledáme úspory a efektivní řešení při návrhu technických a technologických celků. Všechny stupně projektové dokumentace nepřetržitě kontrolujeme a optimalizujeme. Již zde našim klientům šetříme značné finanční prostředky.

V průběhu realizace projektové dokumentace, dohlížíme a koordinujeme veškeré činnosti související se zajištěním všech nezbytných povolení. Tato koordinace a dohled přináší významné časové i ekonomické úspory.

Povolený a řádně připravený stavební či developerský projekt realizujeme od záměru investora až po kolaudaci a uvedení do provozu. Při vlastní výstavbě záměru kontrolujeme a koordinujeme stavební dozory, zhotovitele stavby a všechny zúčastněné obchodní partnery klienta.

I v této fázi projekt neustále optimalizujeme, což přináší našemu klientovi další úspory.

V rámci komplexní služby při řízení investičních záměrů, realizujeme veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro úspěšní dokončení investice klienta.

Stavební a developerské projekty řídíme vždy promyšleně, přičemž hledáme optimální řešení, ideální poměr pořizovacích a provozních nákladů, kvality, komfortu a přidané hodnoty pro klienta.

Stavět s námi je snadné.

  • Technický Dozor Investora

  • Project management

  • Optimalizace nákladů

  • Diagnostika a posouzení staveb

  • Technický Dozor Investora

  • Project management

  • Optimalizace nákladů

  • Diagnostika a posouzení staveb

další reference

Kontaktní údaje

I.R.V.
V Hůrkách 2144/3
158 00 Praha 5
IČ: 75513081

Michal Musil
+420 608 780 760
info@irv.cz